Son-Rise® en CSL

Son-Rise is een Amerikaanse methode voor kinderen met autisme welke thuis wordt uitgevoerd. Omdat het Son-Rise programma er van uit gaat dat de ouders het kind het beste kennen, worden ouders opgeleid om het programma zelf thuis te draaien.

Het uitgangspunt is dat kinderen met autisme geen gedragsstoornis hebben maar een contactstoornis; ze hebben problemen met het aangaan van contact met anderen. De methode werkt vanuit de principe dat het kind altijd zijn best om voor zichzelf te zorgen, ook op momenten waarbij het gedragingen laat zien welk voor de meeste mensen als raar of storend ervan wordt. De wereld voor een autistisch kind is verwarrend en omdat die overladen wordt door te veel indrukken, zorgt het kind voor zichzelf door in zichzelf te keren en repetitieve gedragingen te vertonen. Tijdens het werken wordt gebruikt gemaakt van bepaalde principes zoals het kind volledig te accepteren zoals hij is en op een energieke manier met het kind werken om het kind te stimuleren om contact te willen maken.

Het Son-Rise programma wordt uitgevoerd in een stimulus arme ruimte (de playroom genoemd) waardoor het voor het kind zo makkelijk mogelijk is om zijn aandacht te richten op de ander in de kamer. Er wordt één op één met het kind gewerkt. Op momenten dat het kind in zichzelf gekeerd is, laat de speler hetzelfde gedrag zien als het kind om deze zo te laten merken dat zijn wereld begrepen wordt. Dit wordt joinen genoemd. Op momenten dat het kind begint contact te maken, wordt gebouwd op de motivaties van het kind tot dat het kind uiteindelijk met je mee gaat doen.

Omdat Son-Rise autisme ziet als een contactstoornis is, vormt het maken van contact, het hebben van oogcontact en stimuleren van taal de basis van de methode. Er wordt uitgegaan van de gedachte dat wanneer het kind contact kan maken het daarna vanzelf toe gaat zijn aan schoolse principes zoals leren lezen en schrijven. Ook bij de schoolse principes aanleren wordt gebruik gemaakt van de motivaties van het kind.

Het Son-Rise programma deelt het kind in 5 ontwikkelingsstadia waarbij in het laatste (5e) stadium het kind zodanig sociaal ontwikkeld is dat het naar een gewone school kan gaan. In elk stadium wordt gekeken naar de vier ontwikkelingen waar aan gewerkt wordt (taal, oogcontact, tijdsduur van interactieve contact en hoe het kind fysieke contact toe laat)

Indien u meer informatie wilt over de Son-rise methode kunt u een blik nemen op www.son-rise.org. Hier kunt u ook filmpjes bekijken hoe er met kinderen gewerkt wordt volgens de methode. Zie hier een link naar wetenschappelijk onderzoeken naar de effectiviteit van het Son-Rise programma.
In Nederland hebben we een soortgelijke therapie genaamd: Contact gericht spelen (CSL). Anneke Groot heeft hier een prachtig boek over geschreven die bij bol.com te bestellen is. De organisatie horison geeft de CSL trainingen en ook hebben zij een vereniging waarin spelers zich verenigd hebben. Dit maakt het voor de ouders makkelijker om spelers te vinden.