Financiële ondersteuning

Tweemaal kinderbijslag voor thuiswonend kind met intensieve zorg

Per 1 januari 2015 is de Tegemoetkoming voor ouders van gehandicapte kinderen (TOG) vervallen. Deze tegemoetkoming was voor kinderen die extra zorg nodig hadden door een ziekte of handicap. De TOG is vanaf 1 januari 2015 opgenomen in de kinderbijslag. Vanaf deze datum kunnen thuiswonende kinderen die intensieve zorg nodig hebben tweemaal kinderbijslag krijgen.

Zie volgende link voor meer informatie.

Luiervergoeding

Een luiervergoeding vraag je aan via de huisarts of kinderarts. Als er een medische indicatie is, schrijft deze een machtiging uit, die u naar de ziektekostenverzekeraar stuurt. Het verschilt vanaf welke leeftijd de luiers vergoed worden. Dit hangt af van mate van de beperking en welke zorgverzekering je hebt. OHRA vergoedt bv luiers onder de 5 jaar met een medische indicatie. Brocacef is zo’n organisatie die de luiers levert. Als je de medische indicatie naar hen stuurt, dan sturen zij de luiers op.

Belastingkorting

Als beide ouders werken, kom je in aanmerking voor inkomstenafhankelijke combikorting. Vraag dit aan je accountant. Verder kan je ook de kosten van een dieet (gluten/caseine vrij dieet) aftrekken als een arts zegt dat dit noodzakelijk is.

Kinderwagen

Je kan via de gemeente (WMO loket) een kinderwagen aanvragen. Je moet wel verklaren waarom je er een nodig hebt. Kind loopt weg, is zich niet bewust van gevaar, kan geen lange afstanden lopen, is te groot en te zwaar om getild te worden etc…

Dieetkosten

Als je een glutenlactose vrij dieet volgt voor je kind, dan mag je bv voor het jaar 2015 een vast bedrag van 1350 euro aftrekken. Zie deze link voor meer info.

Extra uitgaven voor kleding en beddengoed

Bijt je zorgintensief kleding stuk, zijn er veel plas ongelukjes in bed etc dan kom je in aanmerking voor een vergoeding van 310 euro per jaar. Zie volgende link.

Tegemoetkoming vervoerskosten speciaal onderwijs

Zie volgende link met informatie over leerlingenvervoer van de Rijksoverheid.

Informatie omtrent PGB aanvraag

Je kunt hulp vragen aan MEE en Per Saldo. Je kunt ook iemand inhuren om je aanvraag te doen. Als je een familieplan hebt, dan is het voor de gemeente of CIZ vaak duidelijker hoe zwaar de situatie is. We adviseren je daarom ook om deze op te stellen als je een aanvraag gaat doen. Zie link voor een voorbeeld en uitleg.