In de klassieke homeopathie van Samuel Hahnemann staat de ziekte centraal. Hahnemann was de eerste arts die verschillende ziekten indeelde in categorieën. Dit noemde hij de ‘ziekteclassificatie’. Met deze methode kan de klassiek homeopaat alle factoren die aanleiding geven tot ziekte analyseren. Hierdoor ontstaat inzicht in de oorzaak o.a. van (erfelijke) chronische ziekten.

Veel ouders doen CEASE om ziekmakende stoffen in het lichaam te verwijderen door ze te ontstoren. Dit valt onder isopathie, wat betekent genezen met hetzelfde. Homeopathie is gebaseerd op genezen met het gelijksoortige. Vanuit de ziekteclassificatie ga je kijken naar onder andere de erfelijke factoren die meespelen. Je praat dan op een heel ander niveau dan wanneer je alleen gaat ontstoren. Onze ervaring als ouders, is dat CEASE helaas niet helpt als je kind een zwaardere vorm van autisme heeft. Er moet dan echt op een ander niveau naar balans worden gezocht.

Homeopathie is gebaseerd op de derde wet van Newton. Deze wet zegt dat elke uitgeoefende kracht een even grote, tegengestelde gericht reactiekracht oplevert. Bijvoorbeeld: Je stoot je hoofd en je krijgt een bult. Je lichaam reageert daarop. Dat is ook zo met ziekte. Je hebt een ziekte en je zelfgenezend vermogen reageert hierop. Die geeft een tegengestelde reactie en dit houdt in dat je weer gezond wordt. Echter is vaak zo dat je zelfgenezend vermogen niet in staat is om een reactie te produceren. Dit komt omdat er een erfelijke belasting is vanuit het voorgeslacht.

Bij kinderen met autisme, zie je dat ze vaak in het eerste levensjaar allerlei KNO problemen hebben. Dit is voor een homeopaat een indicatie op zo’n erfelijke belasting. Denk bijvoorbeeld aan een oorontsteking. Regulier wordt die oorontsteking behandeld met antibiotica. Terwijl de meeste oorontstekingen viraal zijn en antibiotica niet eens helpt.

Deze antibiotica heeft bijwerkingen (denk aan darmflora), maar ook wordt het zelfgenezend vermogen van het kind verder onderdrukt. Het is een tijdelijke onderdrukking van het symptoom.

Vanuit homeopathie is het eigenlijk ook de bedoeling dat je naar de ontstaansgeschiedenis gaat kijken. En die ligt voor die schadelijke stoffen. Die zit in de erfelijkheid. Bij homeopathie kan je die erfelijkheid aanpakken en de symptomen die daar bij horen. Misschien zal een homeopaat ervoor kiezen om te ontstoren, maar in 9 van de 10 gevallen is dit niet het geval. Door middel van homeopathische medicijnen wordt er gezocht naar een medicijn die eigenlijk dezelfde symptomen geven, die er al zijn, maar die het zelfgenezend vermogen niet meer herkent. De homeopathische middelen geven een prikkel zodat het zelfgenezend vermogen het werk kan doen en die tegengestelde reactie kan bewerkstelligen waardoor genezing van de symptomen mogelijk is.

Een lijst met homeopaten die volgens de ziekteclassificatie werken (6de editie van organon), kan je hier vinden.