Vaak wordt gesproken over een genetische belasting, maar eigenlijk zouden we over een epigenetische belasting moeten praten. En dit is ook het geval bij autisme. Er is een epigenetische belasting aanwezig en door omgevingsfactoren wordt deze als het ware aangezet. The expression  of genes noemen ze dit.

Lucas Flamend met een praktijk in België en Nederland, schrijft het volgende op zijn website over epigenetica.

Genetische en epigenetische aandoeningen

Zowat 97% van de genen waarvan we weten dat ze ziekten kunnen veroorzaken, resulteren in monogenetische aandoeningen. Dit betekent dat de aandoening wordt veroorzaakt door één defect gen. Een gen is samengesteld uit specifieke codes die we DNA noemen. In deze codes kunnen fouten (mutaties) optreden. Één mutatie kan aan de basis liggen van een erfelijke ziekte en zo eenmonogenetische aandoening veroorzaken.
In tegenstelling tot de genetische aandoeningen worden de epigenetische aandoeningen niet veroorzaakt door gemuteerd DNA maar door de invloed van omgevingsfactoren zoals voeding, traumatische ervaringen, prenatale stress of door chemische stoffen. In moleculaire termen: de omgeving kan de werking van bepaalde genen aan- of uitschakelen.

  1. Genetische aandoening: schrijffouten in het DNA, komt voor bij minder dan 0,5% van de erfelijke aandoeningen. Deze toestand is meestal irreversibel (bv. het syndroom van Down)
  2. Epigenetische aandoening: afwijking in de werking van het gen waarbij het DNA intact is. Een epigenetische aandoeningkan op twee manieren ontstaan. Ofwel aangeboren: in de baarmoeder of door het doorgeven van de ongezonde genen van de vader of de moeder. De tweede manier is de verworven toestand, waarbij iemand door bijvoorbeeld een ongezonde levenswijze diabetes type 2 ontwikkelt. Het betreft meestal invloeden van buitenaf (epigenetische factoren), bijvoorbeeld door eenzijdige voeding, roken of medicijngebruik. Tot deze categorie behoren de meeste psychische en chronische aandoeningen.  De aandoening is veelal reversibel. Zodra men de werking van de genen herstelt (bv. door aangepaste voeding) verdwijnen de symptomen. 

Exendo heeft voor deze epigenetische belasting een aantal supplementen ontwikkeld. Zie zijn website voor meer informatie.

mthfr

Ook Dr. Amy Yasko is gespecialiseerd in epigenetica en dan in het bijzonder epigenetica bij autisme. Haar boek “Pathways to Recovery“is gratis te downloaden. Dit is best een technisch verhaal. Op deze website staat een iets eenvoudigere uitleg.

Zo’n epigenetische test kan via Dr. Amy Yasko worden aangevraagd (495 dollar) of via 123andme (150 dollar). Het verschil is dat bij 123andme je “raw data” krijgt en deze nog moet verwerken. Bij 123andme wordt ook meer getest. Dr. Amy Yasko test alleen de SNP’s die te maken kunnen hebben met autisme.

Bij Functional Medicine wordt ook met de resultaten van deze test gewerkt. Uit zo’n test kan bijvoorbeeld blijken dat de veelbesproken SNP MTHFR een mutatie heeft. En dat bv een kind met zo’n mutatie voor wel 70% detoxt. Dit houdt in dat je vooral bij een vaccinatie maar zelfs ook bij gebruik van paracetamol, je moet weten wat de consequenties zijn. Wij pleiten daarom er voor dat deze SNP wordt opgenomen in de hielprik die kort na de geboorte wordt gegeven aan alle kinderen die in Nederland geboren worden. Mocht er blijken dat er een behoorlijk detox probleem is, dan kan je bv kiezen om de vaccinaties of later te geven als het immuunsysteem sterker is of mono vaccins te geven. Maar dus zeker niet het lichaam extra belasten met een vaccin als het kind bv verkouden is.

Zie de volgende podcasts, die waanzinnig interessant zijn en een goede introductie tot epigentica geven.

Podcast over Neuro Immuun Syndroom met Dr. Tim Jackson

Algemene podcast met Dr. Lynch over MTHFR.