ABA staat voor Applied Behavior Analysis (toegepaste gedragsanalyse) en is een wetenschappelijke discipline.

Het is wetenschappelijk bewezen dat ABA een effectieve manier is bij het begeleiden van kinderen met ASS en/of een (taal)ontwikkelingsstoornis. Ook de Gezondheidsraad heeft in 2009 een adviesrapport gepubliceerd waarin vroege, intensieve gedragsinterventies als de meest effectieve behandelingsvorm bij autisme wordt genoemd.

Soms zie je in een ABA setting dat er weinig ruimte is voor gevoel van de begeleider naar het kind toe. Dit omdat de begeleider vasthoudt aan een protocol. Persoonlijk zijn wij van mening dat de gereedschappen van ABA heel fijn zijn en je kind goed helpen om zichzelf te ontwikkelen, maar dat er echt maatwerk geleverd moet worden en dat er rekening wordt gehouden met bv de sensorische overgevoeligheden van het kind, de medische problemen. Zoals bv een kind op zijn tenen loopt. Bij sommige ABA instellingen wordt dit gecorrigeerd. Maar bij ALLES wat onze kinderen doen is een er REDEN. Een sensorische of medische reden. Dit kun je niet corrigeren. Wij zijn van mening dat je het kind in zijn waarde moet laten. Gebruik ABA om ze dingen te leren op een leuke manier. Bijvoorbeeld door het DTT werk. Maar doe dit op een speelse manier. Een sonrise manier.

Er is een organisatie die oa deze twee vormen combineert. Steven Wertz, BCBA van Growing Minds komt geregeld naar Nederland om trainingen te geven en ook geeft hij coaching op afstand. In april 2018 is de eerst volgende training. Deze training kan uit het pgb budget betaald worden. Steven Wertz levert echt maatwerk voor ieder kind.

 

Zie hier een lijst van ABA organisaties in Nederland.